Rada - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Rada

Rada městské části Brno-Medlánky je výkonným orgánem městské části v samostatné působnosti. Schází se cca 2x měsíčně a její zasedání jsou neveřejná. Radu městské části volí Zastupitelstvo městské části.

Členové Rady městské části