Životní prostředí a odpady - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Životní prostředí a odpady

Pálící dny v Medlánkách

Pálení suchého rostlinného odpadu je v katastrálním území Brno-Medlánky povoleno pouze v měsících duben, květen a září, říjen, a to vždy výhradně ve čtvrtek od 10 do 16 hodin.

Přílohu obecně závazné vyhlášky č. 12/2020, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně naleznete zde.

Abychom vám pomohli nepálit, sbíráme bioodpad do velkokapacitních kontejnerů na třech místech:  

Sběrný dvůr

Co s odpadem, který se nedává do popelnic?

Můžete jej bezplatně odevzdat na sběrný dvůr, zpoplatněn je jen odběr pneumatik a suti.

Jak odpad odevzdávat a zbytečně neztrácet čas?

 • Přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte s obsluhou střediska
 • Objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, skříně rozložené
  na desky, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
 • Odpady ukládejte do označených kontejnerů, obsluha vám ráda poradí
 • Na sběrný dvůr smí najet auto maximálně do 3,5 tuny

Co lze na sběrný dvůr odevzdat?

 • Papír a lepenku
 • Sklo (čiré, barevné, objemné)
 • Kovy
 • Objemný odpad (např. nábytek, podlahové krytiny, textilní výrobky, matrace, dřevo)
 • Bioodpad ze zahrad (tráva, listí, zelenina, ovoce, větve a kmeny délky max. 50 cm)
 • Plasty (PET lahve, polystyren)
 • Textil čistý (oděvy, bytový textil)
 • Textil znečištěný nebezpečnými látkami (čistící tkaniny a ochranné oděvy)
 • Hliníkové obaly (plechovky, víčka a obaly od pochutin)
 • Nápojové kartony (např. tetrapack)
 • Nebezpečné odpady (např. barvy, oleje, kyseliny, zásady, rozpouštědla, pesticidy)
 • Zářivky a úsporky
 • Autobaterie, monočlánky, akumulátory
 • Vysloužilé elektrospotřebiče (např. TV, PC, DVD a video, chlazení, myčky, sušičky, pračky, elektrické sporáky, drobné domácí spotřebiče z kuchyně, dílny, zahrady, atd.)
 • Suť a pneumatiky 

 

Kde je váš nejbližší sběrný dvůr?

Sběrný dvůr Rysova
Otevírací doba: Út – So:  9.00 – 13.00 a 14.00 – 18.00
Telefon: 721 068 131

 

Více informací o Sběrných střediscích odpadu najdete zde: https://www.sako.cz/pro-brnaky/cz/1080/sberna-strediska-odpadu/