CzechPoint - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

CzechPoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je celonárodním projektem, který si klade za cíl usnadnit občanům komunikaci s veřejnou správou. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy: 

 • Obchodní rejstřík

 • Živnostenský rejstřík

 • Katastr nemovitostí

 • Insolvenční rejstřík

 • Rejstřík trestů - fyzické osoby

 • Rejstřík trestů - právnické osoby

 • Bodové hodnocení řidiče

 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Autorizovanou konverzi dokumentů

Výpisy ze základních registrů:

 • Výpis údajů z registru obyvatel

 • Výpis údajů z registru osob

 • Veřejný výpis údajů z registru osob

 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel

 • Výpis o využití údajů z registru osob 

Veškeré zmíněné výpisy jsou vydávány na počkání.

Zároveň je možné podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

 • Žádost o změnu údajů v registru osob

 • Žádost o poskytnutí změn třetí osobě

Kde pracoviště Czech POINT na Úřadu městské části v Brně-Medlánkách najdu?

Ověřené výpisy je možné získat na podatelně Úřadu městské části Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, v přízemí úřadu, a to době úředních hodin zveřejněných na hlavním panelu webových stránek.

 

Kolik za výpis zaplatím?

Evidence

 

Cena za 1. stranu

 

Cena za každou další i započatou stránku

Rejstřík trestů

 100,- Kč

0,- Kč

Ostatní výpisy

 100,- Kč

50,- Kč

 

Co mám vědět a doložit, pokud půjdu žádat o výpis?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

 U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů

Aby vám byl vydán ověřený výpis z RT, je třeba podepsat písemnou žádost. Musíte také doložit svoji totožnost, proto si přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud jste se narodili v zahraničí, přineste si také rodný list. O výpis je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Vzor plné moci je k dispozici ke stažení níže.

Bodové hodnocení řidiče

Pro výpis z bodového hodnocení řidiče je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Zároveň je dobré předložit řidičský průkaz. O výpis je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Vzor plné moci je k dispozici ke stažení níže.

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro získání autorizace pro přístup do Modulu autovraky Informačního systému odpadového hospodářství žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku, případně živnostenské oprávnění. Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc. Vzor plné moci je k dispozici ke stažení níže.

Agendy Czech Point si můžete vyřídit na Podatelně ÚMČ Brno-Medlánky v tyto dny:

Pondělí

od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin

Úterý

od 8:00 do 11:30 hodin

Středa

od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 18:00 hodin.

Pověřená osoba pracoviště:

Ivana Kokrdová, tel. 538 706 250

kokrdova@medlanky.brno.cz