Školy a volný čas - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Školy a volný čas

MŠ Hudcova a V Újezdech

Městská část Brno-Medlánky zřizuje jednu mateřskou školu – MŠ Hudcova. Pod MŠ Hudcova spadá také odloučené pracoviště MŠ V Újezdech.

Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let.  Škola pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „S radostí objevujeme svět“. Hlavním zaměřením školy je výchova ke zdravému životnímu stylu, ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.  Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol se zaměřením na ekologickou a enviromentální výchovu „Mrkvička“.

Ve MŠ  je zapsáno  225 dětí rozdělených do  9 heterogenních  tříd po 25 dětech. Škola má 3 budovy – původní budovu A z roku 1987, budovu B – novou přístavbu z roku 2012 a odloučené pracoviště MŠ V Újezdech 5 z roku 2008.  Součástí školy je nově rekonstruovaná školní kuchyně, která připravuje stravu i pro odloučené pracoviště, kam se strava dováží.

Všechny budovy mají vybudované školní zahrady s pískovišti, herními prvky pro děti a rovněž záhonky pro pěstitelské práce dětí.

Zápis dětí do MŠ probíhá zpravidla v měsících únor a březen. V posledních letech se jedná o elektronický zápis, který v městě Brně organizuje Statutární město Brno – OŠMT . Bližší informace jsou na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz a na  webových stránkách mateřské školy.

 

ZŠ Hudcova

Městská část Brno-Medlánky zřizovatelem jediné základní školy a to ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp.org..

Škola leží v brněnské městské části Medlánky. Jedná se o školu úplnou. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 567 žáků ve 14 třídách na 1. stupni a 10 třídách na 2. stupni. Školní družina je tvořena osmi odděleními a nabízí i nabídku zájmových činností. Škola je bezbariérová. Součástí školy je i  sportovní areál s atletickou dráhou a upravená školní zahrada s herními prvky pro školní družiny, venkovní učebnou a zahrádkami pro pracovní činnosti..

 

Centrum volného času Jabloňka

Adresa: Jabloňová 11

Centrum je určeno zejména pro obyvatele Medlánek od dětí až po seniory. 

K dispozici jsou 2 místnosti, jednu 30 m2 a druhou 49 m2. Uvnitř jsou dvě šatny, místo pro kočárky, technická místnost, sklad a tři WC, včetně jednoho pro vozíčkáře. Pro venkovní aktivity je veřejnosti k dispozici rovněž velká terasa o velikosti 53 m2 a budoucí zahrada o rozloze 1370 m2.

Rozvrh centra najdete zde: 


 

 

Medlánecké kluziště

Sezona 2023/2024 je ukončena, další bude spuštěna v listopadu 2024.

 

Medlánecký včelař

Jedná se o součást projektu "Včely do Brna", který byl zahájen v dubnu 2022 v rámci participativního rozpočtu Dáme na vás. Včelky obhospodařuje obecní včelař pan Lautner a můžete je sledovat na blogu projektu https://medlanecke-vcely2.webnode.cz/. K měsláneckým včelám lze domluvit i exkurzi pro děti. 

 

Medlánecký vinohrad

Vinařská tradice v Medlánkách sahá až do 15. století a i proto se propsala do medláneckého znaku, na němž se nachází vinařský nůž a hrozen vinné révy. Nyní spolu po více jak 150 letech od posledních vinic v Medlánkách tuto tradici obnovujeme a navazujeme na naše předky.

Na vinohradu se konají pravidelně brigády, infomace o nich najdete na FB skupině https://www.facebook.com/groups/2004482939737963/, přidejte se i vy.