Prohlášení o přístupnosti - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Prohlášení o přístupnosti

Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky https://medlanky.brno.cz/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“).

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodu uvedeného níže.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout prohlížeč Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Dokumenty se mohou vyskytnout také v těchto formátech:

  • doc
  • docx
  • xls
  • xlsx
  • rtf
  • odt

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 09. 2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

  • Kateřina Žůrková
  • telefon: +420 542 175 203
  • e-mail: zurkova@medlanky.brno.cz 

Na uvedený kontakt se rovněž můžete obracet v případě žádostí o informace, jež na internetové stránce nemohly být z výše uvedeného důvodu poskytnuty.

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o přístupnosti, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra České republiky.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Digitální a informační agentura se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz