Symboly - Městská část Brno-Medlánky

Logo webu
Městská část Brno-Medlánky

Symboly

Znak městské části 

 

Vlajka městské částiMedlánecký valčík

Autor: Augustin Dobeš

Premiéra proběhla na Medláneckých svatováclavských hodvých slavnostech dne 23. 9. 2023