Kontrolní výbor - Městská část Brno-Medlánky

Městská část Brno-Medlánky

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor je zřizován povinně dle §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o jeho zřízení pro volební období 2022 – 2026 rozhodlo zastupitelstvo MČ Brno-Medlánky na svém 2. zasedání konaném dne 7. prosince 2022. Zastupitelstvo rozhodlo, že výbor bude pětičlenný.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory i obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní všechny kontrolní úkoly, kterými byl pověřen zastupitelstvem obce.

Pro volební období 2022 – 2026 se Kontrolní výbor schází v následujícím složení:

Ing. et Ing. Marek Menšík Zelené Medlánky Předseda výboru
Tomáš Látal Občané pro Medlánky Člen výboru
Denisa Horváthová ODS Člen výboru
Ing. Tomáš Krčmář ODS Člen výboru
Tomáš Lhotský Občané pro Medlánky Člen výboru
Bc. Roman Svora, MBA, MPA   Zapisovatel, tajemník výboru